GIFT

Ondernemen

Marketing & Acquisitie

Een bedrijf zonder klanten bestaat niet. Marketing en acquisitie zijn dan ook essentieel. Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is dit een enorme uitdaging: de budgetten zijn niet groot en er is vaak geen aparte marketingafdeling. Dat vraagt dus om een andere aanpak. Om creativiteit, persoonlijkheid en persoonlijke contacten. GIFT heeft de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan in ‘small business development’ door de aanpak van grote bedrijven slim om te zetten naar een kleinere schaal met bijbehorend kleiner budget.

Geld, offertes en onderhandelen

Geld en alles wat daarmee te maken heeft, is vaak een lastig onderwerp. Zelfs voor commerciële medewerkers. Om dit probleem grondig aan te pakken is een andere, nieuwe mindset nodig. Het ontwikkelen van deze mindset en die omzetten in concrete resultaten is onderwerp van deze training.


Carien Mulder
WvH Communicatie