GIFT

Organisatie opstellingen

Een bijzonder vorm van organisatieadvies zijn organisatieopstellingen. Bij opstellingen werk je vanuit de theorie dat elke organisatie en elk team een eigen ‘Veld’ heeft: een energetisch systeem dat eigen is aan de organisatie of team. In dat energetische systeem kunnen blokkades zitten die het functioneren van de organisatie negatief beinvloeden. Met  opstellingen ga je met behulp van speciale methoden op zoek naar  thema’s of blokkades die een rol spelen in het systeem. Hierdoor worden vaak onbewust al aangevoelde zaken concreet gemaakt en kan er een interventie plaats vinden. Het kan bijvoorbeeld verhelderen dat het doel van de organisatie niet duidelijk is of niet zichtbaar voor sommige medwerkers. Of dat er twee doelen zijn die elkaar in de weg zitten.
Opstellingen zijn  ook een prachtige techniek om een organisatieverandering te ‘testen’ of te onderzoeken waarom klanten steeds weglopen.